Sponsoring

Hoe kunt u ons helpen?
De stichting WensAmbulance Brabant is volledig afhankelijk van giften, donaties, gegeven legaten en sponsoring. 


WensAmbulance Brabant is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op www.geefgerust.nl
Daarnaast zijn wij als stichting ANBI geregistreerd. 

Wilt u WensAmbulance Brabant financieel steunen?

Dan willen wij u vragen om eerst het aanmeldformulier in te vullen. 

U kunt uw gift, donatie of sponsorbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN NL90RABO0106057944 ten name van stichting WensAmbulance Brabant, liefst onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. 
Indien gewenst kan voor een periodieke bijdrage een machtigingsformulier gevraagd worden via info@wensambulancebrabant.nl. Machtiging biedt enige fiscale mogelijkheden, waar we u graag meer over kunnen laten weten. Wij zijn u erkentelijk voor uw gift, met uw hulp kunnen wij ons dankbare werk voortzetten!

Wilt u een sponsoractiviteit opzetten voor WensAmbulance Brabant?
Regelmatig organiseren bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, ouderenbonden, e.a. sponsoractiviteiten voor onze stichting. Wilt u een gastles of lezing aanvragen of ons uitnodigen om bij een evenement of sponsoractiviteit aanwezig te zijn?

Vul dan het aanmeldformulier in. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.