Ons bestuur

Het bestuur van stichting WensAmbulance Brabant is als volgt samengesteld:

Mevrouw N.L.L. (Nicole) Jorna, voorzitter
Mevrouw M.P.C.M. (Tiny) van den Eijnden - Hikspoors, secretaris
De heer B.T.H. Rooijmans (Bart), penningmeester
De heer A.M.L. (Marc) van Aken
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten, initiatiefnemer en oprichter
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven, initiatiefnemer en oprichter
Vacature

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:
De heer A.G.E. (Toon) van Genugten
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven

 Overzicht van hoofd- en nevenfunctie(s) van de bestuursleden:

 

  Hoofdfunctie

  Nevenfunctie

 

 

 

  N. Jorna

  Directeur van Standby thuiszorg,  Boxtel

  Algemeen bestuurslid
  Alliantie Erkende PGB-bureaus 
  (vereniging AEP)

  M. van den Eijnden

  Financieel medewerker
  GGD Brabant-Zuidoost, Eindhoven

  FNV Belastingservice

  B. Rooijmans

  Directeur VDL Participatie B.V.  
  Directeur VDL Financieringen B.V.
  Eindhoven

  Geen

  A. van Aken

  Sectorhoofd ambulancezorg 
  GGD Brabant-Zuidoost, Eindhoven

  Geen

  G. van Genugten

  Geen

  Verpleegkundige ambulancehulpverlener
  VZA International, Waalwijk

  F. van Gerven

  Geen

  Ambulance-chauffeur
  VZA International, Waalwijk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloning bestuurders
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt.