Ons bestuur

Het bestuur van stichting WensAmbulance Brabant is als volgt samengesteld:

Mevrouw N.L.L. (Nicole) Jorna, voorzitter
Mevrouw M.P.C.M. (Tiny) van den Eijnden - Hikspoors, secretaris
De heer B.T.H. Rooijmans (Bart), penningmeester
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten, initiatiefnemer en oprichter
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven, initiatiefnemer en oprichter
2x vacature

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:
De heer A.G.E. (Toon) van Genugten
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven

 Overzicht van hoofd- en nevenfunctie(s) van de bestuursleden:

 

  Hoofdfunctie

  Nevenfunctie

 

 

 

  N. Jorna

  Vestigingsmanager Nivo Zorg,
  Roermond

  Verpleegkundige

 M. van den Eijnden

  Geen  

   FNV Belastingservice

  B. Rooijmans

  Directeur VDL Participatie B.V.  
  Directeur VDL Financieringen B.V.
  Eindhoven

  Geen

  G. van Genugten

  Geen

  Verpleegkundig ambulancehulpverlener 
  VZA International, Waalwijk

  F. van Gerven

  Geen

  Ambulance-chauffeur 
  VZA International, Waalwijk


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloning bestuurders
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt.