​​​​​​Doelstelling WensAmbulance Brabant

Doelstelling van de WensAmbulance is om met inzet van vele vrijwilligers en tegen lage kosten de ernstig zieke mens een 'dagje uit' te bezorgen. Initiatiefnemers van WensAmbulance Brabant zijn Giel van Genugten en Frans van Gerven. Het vervoer naar een wens wordt begeleid door professionele chauffeurs en verpleegkundigen die belangeloos hun medewerking verlenen. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de organisatie, letten op de financiën, werken aan de promotie, werven sponsors, enzovoorts. Samen met de Ambulancebemanning en sponsors maken zij WensAmbulance Brabant mogelijk.​​

About.png

Het Bestuur van WensAmbulance Brabant: 

Van links naar rechts: Frans van Gerven - initiatiefnemer, Toon van Genugten - adviseur, Tiny van den Eijnden - secretaris, Herman Schlepers - bestuurslid, Peter van Gerven - adviseur, Marc van Aken - bestuurslid, Martien Kusters - voorzitter, Ine van Gerven - penningmeester, Giel van Genugten - initiatiefnemer.