​Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Mevrouw Nicole Jorna, voorzitter
Mevrouw M.P.C.M. (Tiny) van den Eijnden - Hikspoors, secretaris
Mevrouw G.A.M. (Ine) van Gerven - Edelbroek, penningmeester
De heer A.M.L. (Marc) van Aken
De heer G.J.A.J. (Giel) van Genugten
De heer F.L.E. (Frans) van Gerven
De heer J.H.A.M. (Herman) Schlepers

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden:
De heer A.G.E. (Toon) van Genugten​
De heer P.H.E.M. (Peter) van Gerven