Vrijwilligers van WensAmbulance Brabant

vrijwilligers aan het werk bij ingang kasteelAmbulance bemanning; chauffeurs en verpleegkundigen
Het vervoer naar een wens wordt begeleid door professionele chauffeurs en verpleegkundigen die belangeloos hun medewerking verlenen.


PR vrijwilligers aan het werk

Overige vrijwilligers

Zij zetten zich met hart en ziel in voor de organisatie, letten op de financien, werken aan de promotie, werven sponsors, enzovoorts.
Samen met de Ambulancebemanning en sponsors maken zij WensAmbulance Brabant mogelijk.

Nieuwsgierig.......? Wilt u ook vrijwilliger worden?

Voorzitter Martien Kusters:

Toen de initiatiefnemers voor de wensambulance mij benaderden om iets te gaan doen voor de Stichting, heb ik niet lang na hoeven denken. Met hun enthousiasme en bezieling en mijn ervaring met de ambulancezorg als oud-wethouder van de gemeente Someren heb ik graag ja gezegd en vervul ik inmiddels de rol van voorzitter van de Stichting WensAmbulance Brabant.
Bij de eerste vergadering blijk ik onderdeel te zijn van een bestuur met een aantal buitengewoon betrokken en enthousiaste mensen. Daaronder 2 managers van een Regionale Ambulancedienst. Het is heel prettig om vanuit de professionele hoek deze medewerking te krijgen. Maar ook de andere leden en de adviseurs met hun specifieke kwaliteiten zijn erg belangrijk om te komen tot een goede organisatie. Met behulp van vele vrijwillige ambulance-medewerkers en financieel gesteund door een aantal sponsoren en begunstigers gaan we het prachtige idee om te komen tot een wensambulance daadwerkelijk realiseren.
Het is mooi om mee te kunnen werken aan het in vervulling doen gaan van een laatste wens voor mensen in de (pré)terminale fase van hun leven. Wij gaan er voor!

Een deel van onze vrijwilligers tijdens de vrijwilligersdag op 14 april 2012

vrijwilligersdag


Ons wagenpark

onze ambulances Op de bovenste foto ziet u 2 van onze 3 ambulances.
Deze zijn gestationeerd in Helmond, Boxtel en Waalwijk.
Dankzij de automobielbedrijven Daams 4X4 service en EMA kunnen we de kosten laag houden. Zij sponsoren ons door het uitvoeren van de onderhoudsbeurten. Allterrain brancard en aanhanger
Om onze passagiers ook op moeilijke terreinen comfortabel te vervoeren beschikken wij over een All Terrain Brancard (ATB). Zandstranden, duinen en andere "mulle" ondergronden vormen geen probleem om de wensen te realiseren.
Extra hulpmiddelen kunnen we meenemen in onze aanhanger, een tandemasser.
Deze komt tevens van pas bij de presentatie van onze activiteiten.
Beide transportmiddelen ziet u op de onderste foto.